Kontakt


MAPA Slovakia Trade, s.r.o.

Sídlo: Škultétyho 3, 949 11 Nitra

Poštová adresa: P.O. BOX 23, 949 12 Nitra 12

 Tel.: 037/741 3000 

E-mail: mapa@mapatrade.sk

Kontaktná osoba: Lucia Schmidtová, Tel.: 0904/181 160

 


Copyright © 2010 WMS, s. r. o.